Takskottning Stockholm

En del av Höga Höjder

Kontakta oss

Kontakta oss för offert, bokning eller information!

Använd gärna formuläret nedan.

Ange adress och telefon nummer.

Alternativt är ni välkomna att ringa oss på. 08-410 470 14.

Tryggt och säkert!

  • All Personal innehar EU Certifikat för arbeten på Höga Höjder!

 

  • Försäkrade genom IF Skadeförsäkring för skador upp till 10 MSEK / Skada
 
  • Registrarade för F-skatt, moms och arbetsgivare.
 
  • Fasta Priser! - Inga överraskningar!

 Välkommen till Takskottning Stockholm

takskottning stockholm

Att utföra takskottning och borttagning av istappar är en svår balansgång mellan effektivitet och säkerhet där det förstnämnda aldrig får ge avkall på det sistnämnda. Detta gör det extra viktigt att all personal är certifierad och har ett genuint säkerhetstänkande. Takskottning Stockholm uppnår detta genom strikta riktlinjer och fortgående utbildning av våra anställda.

Inför vinterinsäsongen utför Takskottning Stockholm  en kontroll av era tak för att få en uppfattning av hur takskottningen skall utföras på bästa sätt. Vi undersöker även om det finns skador som behöver åtgärdas, hängrännor som behöver rensas eller om det finns ett behov av kompletterande infästningspunkter.

Under säsongen utför Höga Höjder löpande takskottning efter Avrop från våra beställare. Vid behov kan även sandning och skottning av tomter ordnas.

 

Vi ställer höga krav på både anställda och utrustning.

All personal är EU certifierade och har genomgått utbildningar hos Sveriges ledande utbildare inom höghöjdsarbete.

Vi använder enbart utrustning från de ledande tillverkarna och har samma leverantörer som bl.a. Nationella Insatsstyrkan, Räddningstjänsten och Alpina fjällräddningen.

Vårt mål är att en olycka aldrig får inträffa pga. bristfällig utbildning eller utrustning.

 

Fastighetsägarens ansvar

Utdrag ur broshyren "se upp där nere"

Takets lutning och övriga egenskaper, i kombination med stora temperaturskillnader, skapar på vintern risk för istappar och snöras. Fastighetsägaren ansvarar för bevakning och bedömning av när taken behöver skottas. Fastighetsägaren ansvarar också för att varna för nerfallande snö och is från taket, genom att sätta upp  vspärrningar och varningsskyltar.

Dessa frågor regleras i Ordningslagen (1993:1617) 3 kap, 3 § andra stycket, som säger bl. a.  följande: ”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt
dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.”